SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.09.2016 Minister Witold Waszczykowski uczcił pracowników polskiej dyplomacji, którzy zginęli w czasie II wojny światowej MSZ

W związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej minister Witold Waszczykowski złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą polskich dyplomatów.

1 września 2016 r, w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oddał cześć pracownikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy ponieśli śmierć w latach 1939-1945.

W okresie tym zginęło 69 pracowników MSZ. Ich nazwiska uwiecznione są na tablicy wmurowanej w gmach resortu dyplomacji przy al. Szucha. Co roku, w rocznicę wybuchu wojny, ich pamięć upamiętniana jest symbolicznym złożeniem kwiatów przez członków kierownictwa resortu.

Pamiątkowa tablica, ufundowana przez pracowników MSZ, rodziny i kolegów poległych, została odsłonięta w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej – 1 września 1989 roku.

W związku z rocznicą Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowało wystawę pt. "Dyplomacja polska w obliczu wojny". Na wystawie resort prezentuje oryginalne dokumenty, takie jak paszporty dyplomatyczne i służbowe z okresu II wojny światowej. Nie zabrakło również kopii pierwszych stron dokumentów poświęconych m.in. statutowi organizacyjnemu MSZ na czas wojny, jaki przygotowany został wiosną i latem 1939 r. Możemy też zapoznać się z dziennikiem szyfrowym Poselstwa RP w Hadze zawierającym depeszę Józefa Becka z poleceniem zawiadomienia kraju urzędowania o agresji niemieckiej.


Źródło: Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

facebook