SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.09.2016 Wygraj tablet
w konkursie na logo Roku Solidarności Polsko - Węgierskiej !
RODM Gdańsk

W tym roku mija 60 lat od wydarzeń Poznańskiego Czerwca i węgierskiej rewolucji 1956 r. "Dla uczczenia 60. rocznicy antykomunistycznego buntu w Poznaniu w czerwcu 1956 r. oraz 60. rocznicy powstania na Węgrzech w październiku i listopadzie 1956 r. Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zgromadzenie Narodowe Węgier, przekonane o szczególnym znaczeniu tych wydarzeń dla wspólnej historii obu Narodów, ustanawiają rok 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej " - podaje ustawa.

Z tej okazji, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w konkursie graficznym na logo Roku Solidarności Polsko - Węgierskiej. W zabawie może wziąć udział mieszkaniec województwa pomorskiego, który nie jest profesjonalnym grafikiem, fotografem i nie wykonuje komercyjnych projektów. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć zgodę rodzica/opiekuna.

Prace konkursowe wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać do 30 listopada
na adres REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W GDAŃSKU,
UL. PNIEWSKIEGO 1, 80-252 GDAŃSK z dopiskiem "Konkurs na logo".

Przed przystąpieniem do zabawy należy obowiązkowo zapoznać się z REGULAMINEM.

W razie pytań, proszimy o telefon pod nr 51 51 51 729 lub e-mail na adres rodm@rodm-gdansk.pl

Zabawa trwa od 30 września do 30 listopadaDO POBRANIA:
Regulamin konkursu - PDF
Formularz zgłoszeniowy - MSWord

facebook