SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.10.2016 Szkolenie RODM Gdańsk dla administracji samorządowej RODM Gdańsk

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku serdecznie zaprasza pracowników administracji samorządowej zajmującej się współpracą zagraniczną i promocją gospodarczą do udziału w specjalnym szkoleniu pn. "Komunikacja, etykieta i marketing terytorialny w kontaktach z partnerami zagranicznymi", które odbędzie się 4 listopada w Urzędzie Marszałkowskim (Sala Herbowa).


SZKOLENIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.


Zajęcia poprowadzi dr Tomasz Kalinowski


ZAGADNIENIA PORUSZANE NA SZKOLENIU

 1. Wprowadzenie do komunikacji w relacjach międzynarodowych:
  • Grzeczność,
  • Dystans, uścisk dłoni, pocałunek
  • Pielęgnowanie kontaktów, wizytówki
  • Aranżacja spotkań
  • Organizacja przyjęcia – podstawowe zasady, w tym kompleks aranżacji i zachowania przy stole – posiłki, napoje, alkohole, nakrycie, kolejność dań, nakrycie
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Kwestia precedencji (przejście, powitanie, przedstawianie, ukłon, samochód, delegacja - hierarchie, zasiadanie przy stole, pożegnanie - podziękowanie)
  • Pozyskiwanie informacji – media, nowoczesne technologie informacyjne, ludzie
  • Strój, akcesoria, dodatki – specyfika dla kobiet i mężczyzn. Podstawowe błędy ubioru
  • Zaproszenia, prezenty i kwiaty, sytuacje niezręczne
  • Język komunikacji – problem wyboru
  • Poziomy formalne, nieformalne i półformalne – odniesienie kulturowe, etykieta telefoniczna, tytulatura – biznes, ministerstwa, urzędy regionalne i lokalne, płeć
  • Targi

 2. Zróżnicowanie kulturowe a zachowania w biznesie - przegląd typowych cech u najważniejszych partnerów gospodarczych Pomorskiego i Polski:
  • „żelazne” zasady biznesu międzynarodowego
  • główne modele kultur świata biznesu w Europie
  • Szczegółowa charakterystyka kultury biznesowej niemieckiego obszaru językowego (RFN, Austria, Szwajcaria) – w tym szczególnie niemieckiej jako głównego partnera gospodarczego polskich firm.

 3. Podstawowe reguły negocjacji (międzynarodowych)

 4. Elementy marketingu terytorialnego - jak prezentować i „sprzedawać” przestrzeń - poziom krajowy, regionalny, lokalny

Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza rejestracyjnego do dn. 31 października na adres rodm@rodm-gdansk.pl


Liczy się kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY


DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy: dokument PDF ; dokument MSWord

Program szkolenia: dokument PDFWykładowca

dr Tomasz Kalinowski


Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (handel zagraniczny + wybrane elementy anglistyki). Ekonomista, dyplomata, doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca, specjalista z zakresu komunikacji, negocjacji, etykiety w biznesie międzynarodowym oraz relacji polsko-niemieckich. Prowadził wykłady i szkolenia w następujących instytucjach:

 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,
 • Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • szkolenia dla firm bądź ich kadry kierowniczej: Siemens, mBank, Discovery, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, licznych polskich MSP obecnych na rynku niemieckim

Biegle włada niemieckim, angielskim, rosyjskim.

Doświadczenie zawodowe:

 • Marzec 2009 - październik 2014 - radca-minister, kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie - podstawowa aktywność - kierowanie zespołem dyplomatów w zakresie działalności analitycznej, promocyjnej i informacyjnej (kierowany przez MSZ);
 • 2005-2009 - kierownik obszaru badawczego IA (UE, Niemcy) w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku (IBnGR);
 • 1998-2005 - radca, z-ca kierownika Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Berlinie (kierowany przez Ministerstwo Gospodarki)
 • Publikacje z zakresu: zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, rozwój regionalny, regionalne rynki pracy, polsko-niemieckie stosunki gospodarcze, atrakcyjność inwestycyjna Polski - aspekty międzynarodowe i regionalne. Liczne artykuły o gospodarce w polskich dziennikach;

Wcześniejsze aktywności zawodowe:

 • Członek rady nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, członek RN spółki „Senator“, wykładowca w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni, na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Ekonomiczny);
 • Od 2011 r. IZA Policy Fellow (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit in Bonn – Instytut Badań nad Przyszłością Pracy w Bonn);
 • Działalność w sferze publicznej: ekspert Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, 2008-2009 doradca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, liczne kontakty z polskimi i niemieckimi instytucjami zajmującymi się badaniami gospodarczymi – IZA, DIW, Deutsche Bank Research oraz fundacjami politycznymi z tej sfery – DGAP, Fundacja Konrada Adenauera, SWP.
facebook