SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

02.12.2016 25 lat stosunków polsko – niemieckich.
Debata „Polska wolność, niemiecka jedność”
RODM Gdańsk

Cztery panele dyskusyjne z udziałem specjalistów z renomowanych ośrodków analitycznych z Polski, rozmowy o polityce, gospodarce, samorządności i przemianach społecznych w Polsce i Niemczech na przestrzeni ostatnich 25 lat to wiodące motywy debaty, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Spotkanie, które odbyło się 1 grudnia, miało związek z przypadającym na rok 2016 okrągłym jubileuszem w relacjach polsko - niemieckich, a wynikającym z 25. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy RP a RFN. Konferencja odbyła się przy współudziale Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk.

W spotkaniu wzięli udział:

Marzenna Guz - Vetter (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce),
Kamil Frymark (Ośrodek Studiów Wschodnich),
Rafał Kruczkowski (Enterprise Europe Network Gdańsk),
Tomasz Kalinowski (Radca-Minister, Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie w latach 2009-2014),
Adam Kaczko (LL. M, Kacprzak Radcy Prawni),
Krystyna Wróblewska (Kierownik Biura Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego),
Anna Zagłoba - Góralska (Naczelnik Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta Starogard Gdański),
Maciej Buczkowski (Kierownik Referatu Spraw Zagranicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku),
Melanie Raczek (Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, PROM),
Marta Wyspiańska (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, biuro w Poczdamie),
Roman Huber (wolontariusz EVS w Stowarzyszeniu Morena).

Panele moderował Grzegorz Żaczek.Fot. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk

Według panelistów, 25 lat współpracy Polski i Niemiec trzeba oceniać pozytywnie. Współpraca z Niemcami przyczyniła się w znaczący sposób do wzrostu PKB. Dzięki rosnącym obrotom w wymianie handlowej zmieniła się także rola Polski, która stała się jednym z głównych partnerów Niemiec, zarówno po stronie importu, jak i eksportu. Inwestycje niemieckich przedsiębiorstw przyczyniły się do transferu innowacji na polski rynek kapitałowy i inwestycyjny.

Stosunki polityczne pomiędzy Polską a RFN odznaczają się względnie dużą intensywnością. Konsultacje i wizyty odbywają się na szczeblach: prezydentów, szefów rządów, konkretnych ministerstw oraz parlamentów. Działają także polsko - niemieckie międzyresortowe komisje oraz grupy eksperckie.

Polskie samorządy nie nawiązały tylu umów partnerskich, co z RFN. Współpraca na poziomie regionów w różnych dziedzinach (ekologii, turystyce, gospodarce, kulturze, wymianie młodzieży) ma istotne znaczenie jako jeden z segmentów dwustronnych relacji. Dowodzą tego umowy partnerskie między gminami, powiatami i województwami.https://www.youtube.com/watch?v=jEX91-eRI1o&t=38s


Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy został podpisany 17 czerwca 1991 roku przez szefów rządów – Jana Krzysztofa Bieleckiego i Helmuta Kohla oraz ministrów spraw zagranicznych – Krzysztofa Skubiszewskiego i Hansa- Dietricha Genschera.

W traktacie oba państwa zobowiązały się rozwijać pokojową i partnerską współpracę we wszystkich dziedzinach. Wprowadzono zasadę odbywania regularnych konsultacji pomiędzy szefami rządów i ministrów. Sukcesem Polski było zdobycie zapewnienia ze strony RFN, że otrzyma wsparcie przy staraniach o wejście do WE. Sukcesem Niemiec było natomiast zagwarantowanie mniejszości niemieckiej praw i wolności obywatelskich.

W traktacie nie osiągnięto we wszystkich sprawach. Znalazły się one w liście, jaki wymienili ministrowie Skubiszewski i Genscher. Co ciekawe, ma on taką samą moc prawną jak sam traktat. List zawiera cztery oświadczenia:

I rządu niemieckiego o możliwości korzystania przez osoby polskiego pochodzenia z praw i możliwości wymienionych w art. 20,21.
II rządu RP o możliwości osiedlania się Niemców w Polsce wraz z przystąpieniem Polski do WE. Nie przyznano Niemcom prawa wykupu ziemi w Polsce oraz tzw. Prawa do stron ojczystych, czyli do osiedlania się na Śląsku, czy Mazurach.
III przewodniczącego delegacji polskiej o powołaniu przez rząd komisji mniejszości narodowych i ustanowieniu pełnomocnika ds. mniejszości w odpowiednich województwach.
IV obu stron o wyłączeniu z traktatu spraw obywatelstwa i majątkowych

Traktat oznaczał, że Polska i Niemcy ostatecznie zamknęły spory terytorialne i stworzyły podwaliny pod rozwijanie szerokiego partnerstwa na zasadach europejskich.


facebook