SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.02.2017 RAPORT POLSKIEJ SŁUŻBY DYPLOMATYCZNO-KONSULARNEJ ZA 2015 ROK MSZ

Celem Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest dbanie o to, aby służba dyplomatyczno-konsularna sprawnie i rzetelnie wypełniała zadania dotyczące pomocy konsularnej, spraw paszportowych, obywatelskich, prawnych i związanych z przepływem osób. Konsulowie wykonują również zadania wynikające z głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej.

W związku z tym, że obywatele polscy podróżują i osiedlają się w innych krajach na ogromnąskalę, polska służba dyplomatyczno-konsularna nabiera szczególnego praktycznego znaczenia dla milionów Polaków.

Według ostatnich danych GUS poza granicami Polski przebywało czasowo 2 mln 320 tys. Polaków.

Na koniec 2015r. zadania konsularne na całym świecie były realizowane przez 122konsulów RP. Działalność konsularna jest prowadzona w 33 konsulatach generalnych, 1konsulacie, 2 agencjach konsularnych oraz w 30 wydziałach konsularnych, 41 referatach ds. konsularnych i na 15 samodzielnych stanowiskach ds. konsularnych w ambasadach. Wspiera ich 205 konsulów honorowych.

W 2015 r. konsulowie wykonali 2109335 rejestrowanych czynności konsularnych, ponadto podjęli tysiące interwencji na rzecz naszych obywateli, w tym wizytyw szpitalach, zakładach karnych, domach opieki etc.

Głównym wyzwaniem w 2015 r. był przepływ osób związany z wyjazdami turystycznymi Polaków za granicę i procesami migracyjnymi oraz sytuacje nadzwyczajne (zamachy terrorystyczne, klęski żywiołowe i kryzysy polityczne), a także potrzeby ponad milionowej rzeszy Polaków na Wschodzie. Dostosowano i wdrożono nowe procedury wynikające z prawa UE oraz rozwoju systemów informatycznych

Szczególnym zadaniem polskich służb dyplomatyczno-konsularnych w 2015 r. była ewakuacja osób polskiego pochodzenia z regionu Donbasu. Podjęta przez MSZ akcja pozwoliła sprowadzić do Polski prawie 180 osób polskiego pochodzenia. W dalszej kolejności sprowadzono 149 osób z Mariupola i okolic. Sprawne przeprowadzenie tych działań potwierdziło skuteczność polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej.


CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE / PDF

LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ MSZ


facebook