SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.03.2017 "Czy znamy naszych sąsiadów?"
Relacja z pierwszej tegorocznej debaty RODM Gdańsk
RODM Gdańsk

Jakie korzyści płyną z integracji uchodźców ? Jakie są fakty, a jakie mity związane z ich obecnością ? Jak wygląda proces dostosowywania się migrantów i społeczeństwa przyjmującego ? Co na to Polska, Unia Europejska i świat ? O tym wszystkim dyskutowano podczas debaty pt. „Czy znamy naszych sąsiadów?”, która odbyła się 14 marca w Europejskim Centrum Solidarności.


Gdańsk, 14 marca 2017
Sala Wystaw Czasowych, Europejskie Centrum SolidarnościRelacja filmowa z naszej debaty o migracji o uchodźstwie. Zapraszamy na krótki seans. Reż. Estefania G. Fleitas.Pierwsza tegoroczna debata przygotowana i przeprowadzona przez tandem - Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk (EDG) zgromadziła 50 osób ze środwisk urzędniczych, akademickich i szkolnych.Celem wydarzenia było zweryfikowanie opinii i ustalenie faktów na temat, będący przedmiotem szerokiej dyskusji, zarówno w kraju, jak i za granicą. „19 kwietnia 2015 roku zginęło 700 osób na Morzu Śródziemnym. W tym momencie rozpoczął się krysys migracyjny jako niekontrolowany przepływ osób do Europy. Debata ma bodźcem do reflesji nad pytaniem, czy kryzys uchodźczy jest wyzwaniem, czy też problemem dla UE ?” - powiedział koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk, Jarosław Sikorski.„Kryzys migracyjny w Europie - temat kontrowersyjny i aktualny (…) Naszą intencją jest stworzenie pola do dyskusji, tak ażeby poprzez wymianę zdań włączyć tematykę uchodźczą do głównego nurtu lokalnej debaty publicznej” – dodała Agata Birecka, koordynaująca gdański Ośrodek Debaty Międzynarodowej.Fot. Joãu Oliveira, Estefania G. Fleitas


Na specjalne zaproszenie organizatorów głos w dyskusji zabrali specjaliści reprezentujący, zarówno struktury państwowe, jak i insytytucje analityczne i pomocowe:

Panel I „ Polska, Europa i świat a kryzys migracyjny”:

Agnieszka Skiba – Radca ministra, Departament Polityki Europejskiej MSZ
Marek Kołodziejski – Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
Marta Jaroszewicz – Ośrodek Studiów Wschodnich
Rafał Kostrzyński – Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Warszawie


Panel II „Pomorze a kryzys migracyjny” :

Krystyna Wróblewska – Kierownik Biura Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego
Piotr Olech - Zastępca Dyrektora ds. integracji społecznej, Urząd Miejski w Gdańsku
Beata Świątek - Soldat - Z-ca Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni


Panel III „ Kryzys migracyjny okiem migranta” :

Khedi Alieva – Rada Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku
Karolina Lopez – Rada Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku
Gagik Grigoryan - Fundacja Ocalenie, Koordynator Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie
Karolina Stubińska - Centrum Wsparcia imigrantów i Imigrantek w Gdańsku


Pani Marta Jaroszewicz z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) wyjaśniała, dlaczego obawiamy się napływu z zewnątrz. „Po pierwsze, zaskakuje ogromna dynamika (…) Po drugie, boimy się islamu i jego powiązań z międzynarodowym terroryzmem (…) Po trzecie, niepokój budzą perspektywy integracyjne osób pochodzących z odległych kręgów kulturowych”. Ekspert zaznaczyła również, że „nasilenie kryzysu migracyjnego byłoby ciosem w spójność Unii Europejskiej (…) Już teraz kryzys imigracyjny doprowadził do podziałów pomiędzy poszczególnymi państwami UE, jeśli chodzi o przyjmowanie imigrantów (…) Zdaniem specjalistki, różnice pomiędzy członkami „Dwudziestki Ósemki” mogą się potęgować, zwłaszcza że coraz więcej krajów przestaje popierać liberalną niemiecką politykę imigracyjną”.

Pan Rafał Kostrzyński z polskiego przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych (UNHCR) stwierdził, że obecna sytuacja to właśnie wynik „braku solidarności w Europie”. Znawca dodał także, że sprawa powinna zostać rozwiązana u źródeł, czyli w tych państwach, do których docierają imigranci. Chodzi tu przede wszystkim o kraje na południu Europy, takie jak Włochy i Grecja.

Na pytanie, Pomorze potrzebuje migrantów, Piotr Olech – Zastępca Dyrektora ds. integracji społecznej w gdańskim magistracie – odpowiedział potakująco, powołując się na wskaźniki demograficzne i rynek pracy. „Są oferty osób, które chcą przyjąć uchodźców pod swój dach, są też oferty pracy" – mówi Karolina Stubińska z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku.

W Gdańsku powstał zespół ds. modelu integracji imigrantów, w którym pracuje ponad setka osób. Zadaniem powołanej przy prezydencie formacji jest opracowanie i wdrożenie rozwiązań nastawionych na imigrantów przebywających w Gdańsku. Jak mówi, Piotr Olech, „niewiele osób wie, że na gdańskich uczelniach studiuje około pięciuset studentów z różnych krajów”. Urzędnik powiedział również, że istotnym warunkiem przyjęcia obcokrajowców jest respekt wobec panującego w Polsce prawa, obyczajów i kultury.

Khedi Alieva, Czeczenka od 4 lat mieszkająca w Polsce, twierdzi, że obawy Polaków przed napływem migrantów spowodowane są niewiedzą – „Staram się być pośredniczką pomiędzy emigrantami a Polakami. Tak żeby nie było granic między nami” – powiedziała przewodnicząca gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek, utworzonej przy prezydencie Pawle Adamowiczu. Zaproszona do udziału w debacie pani Karol Liliana Lopez, Kolumbijka mieszkająca w Polsce, mówi zaś, że nie można odwrócić się od świata, trzeba być przygotowanym na to, co nadejdzie”.

TAK ZAPOWIADALIŚMY DEBATĘ

facebook