SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.06.2017 Zmarł Helmut Kohl RODM Gdańsk poleca

Wybitny niemiecki polityk, najdłużej urzędujący kanclerz w powojennej historii Niemiec, Helmut Kohl zmarł w piątek rano w wieku 87 lat.

Mówiono o nim: mąż stanu, wielki Europejczyk, bohater zjednoczenia, polityczny lider torujący Niemcom drogę do Unii Europejskiej. W czasie trwania politycznej kariery, Helmut Kohl wywarł ogromny wpływ na losy i historię kontynentu. Historia zapamięta go jako ostatniego kanclerza RFN i pierwszego kanclerza zjednoczonych Niemiec.

Przez ćwierć wieku, w latach 1973 – 1998, sprawował funkcję przewodniczącego niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej(CDU). Przez 16 lat, od 1982 do 1998 roku, stał na czele kraju, pełniąc urząd kanclerza – początkowo RFN a po upadku muru berlińskiego – całych Niemiec. To właśnie Kohl odegrał jedną z głównych ról przy zjednoczeniu Niemiec po upadku żelaznej kurtyny. Nazywano go kanclerzem niemieckiej jedności, bo to dzięki jego politycznej odwadze i przywódczej sile, w 1989 roku możliwe stało się odtworzenie jedności Niemiec.

Helmut Kohl wpłynął na kształtowanie się i proces jednoczenia całej Europy.

Był orędownikiem wprowadzenia w życie traktatu z Maastricht w 1992 roku, na mocy którego powołano do życia Unię Europejską. Przez wielu uznawany za jednego z głównych architektów wspólnej europejskiej waluty. Także za jego kadencji, w 1985 roku, zawarty został układ z Schengen, dzięki któremu dziś możemy poruszać się po Europie bez granic. W uznaniu zasług na polu europejskiej integracji wielu nazywało Kohla nie tylko wielkim Niemcem, ale i wielkim Europejczykiem.

Obecna kanclerz Niemiec, Angela Merkel, odnosząc się do śmieci Kohla, powiedziała: życie Helmuta Kohla determinowały dwa najważniejsze cele niemieckiej polityki: odzyskanie jedności ojczyzny oraz zjednoczenie Europy. Kohl rozumiał, że oba cele były ze sobą nierozłącznie złączone. Położył zasługi w realizacji obu tych celów, jak nikt inny. Merkel zaznaczyła, że musi jeszcze upłynąć trochę czasu, zanim rzeczywiście zrozumiemy, co wraz z nim utraciliśmy.

Helmut Kohl za swoje zasługi był wielokrotnie odznaczany licznymi orderami, w tym także Orderem Orła Białego za wysiłki w dążeniu do polsko-niemieckiego pojednania. To za jego kadencji został podpisany polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Uznana została także granica między państwami na Odrze i Nysie. Do historii polsko – niemieckich relacji na zawsze przeszedł gest pojednania między Helmutem Kohlem i premierem Tadeuszem Mazowieckim, stanowiący symboliczny początek nowego etapu we wzajemnych stosunkach obu państw.


facebook