SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.12.2017 WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE GLEN 2018! RODM Gdańsk poleca

Zastanawiasz się nad swoją rolą w zmienianiu świata? Działasz edukacyjnie albo aktywistycznie w obszarze edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej, obywatelskiej lub o prawach człowieka?

Zapraszamy do kolejnej edycji programu GLEN. W tym roku oferujemy miejsca dla 7 uczestników/czek z Polski. Na zgłoszenia czekamy do 5 stycznia 2018 roku. Program jest bezpłatny.

GLEN to intensywny cykl edukacyjny dla osób, które mają już przynajmniej podstawowe doświadczenie w działalności społecznej i są zainteresowane kwestiami globalnymi, antydyskryminacyjnymi i pokrewnymi. Program trwa ok. rok i składa się z międzynarodowych szkoleń, 3-miesięcznych staży w krajach globalnego Południa, seminarium RENew oraz działalności edukacyjnej po powrocie. Podczas szkoleń dyskutowane są zagadnienia edukacji globalnej, strukturalnego rasizmu, relacji władzy oraz odpowiedzialnej i etycznej komunikacji o kwestiach globalnych i społecznych.

Do udziału w nim zapraszamy wszystkich, którzy lubią działać w lokalnym środowisku z myślą o wyzwaniach współczesnego świata, osoby chcące sprawdzić się w roli edukatora/ki lub aktywisty/tki po powrocie do Polski, o rozwiniętej umiejętności krytycznego myślenia oraz posiadające kwalifikacje do pracy w organizacjach goszczących podczas staży. Program skierowany jest do osób między 21. a 30. rokiem życia. Więcej o profilu osoby uczestniczącej można przeczytać na stronie .


Zapraszamy do zapoznania się z opisami staży.
W 2018 roku oferujemy staże w organizacjach w Ghanie, Ugandzie, Malawi, Zambii i Gambii.


Na każdy ze staży jadą dwie osoby (jedna z Polski oraz jedna z innego kraju europejskiego). Po powrocie ze staży uczestnicy/czki wolontariacko współpracują z zespołem edukacji PAH co najmniej do czerwca 2018. Staż jest tylko jednym z elementów przygotowawczych do działalności edukacyjno-aktywistycznej po powrocie.

Pamiętaj!

  • GLEN to nie wycieczka ani projekt z zakresu pomocy rozwojowej. To program edukacyjny.
  • Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach i szkoleniach jest obowiązkowe.
  • Najważniejszym elementem programu jest twoja aktywność po powrocie. Pamiętaj o tym składając aplikację.


Więcej na https://www.pah.org.pl/glen/


facebook