SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.02.2018 Niemieckie obozy koncentracyjne RODM Gdańsk poleca

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z największą uwagą dba o dobre imię Polski i reaguje na przekłamania historyczne publikowane w światowych mediach.

Przekazywanie prawidłowych kodów pamięci i promocja prawdy historycznej polega na monitorowaniu doniesień zagranicznych środków masowego przekazu oraz wspieraniu działań mających na celu przekazywanie rzetelnych informacji o polskiej historii. Polska dyplomacja podejmuje interwencje w sprawie pojawiających się za granicą obraźliwych i nieprawdziwych sformułowań o "polskich obozach koncentracyjnych / polskich obozach śmierci".

Polskie Ambasady domagają się sprostowań i używania poprawnego wyrażenia: "niemieckie (nazistowskie) obozy śmierci / niemieckie (nazistowskie) obozy koncentracyjne (w okupowanej Polsce)".Niemieckie obozy koncentracyjne znajdowały się na terenie wielu państw europejskich. Nadawanie im określeń związanych z geograficznym położeniem jest działaniem prowadzącym do zafałszowania historii krajów, w których mordowano ludzi z rozkazu nazistowskich Niemiec.Informacje na temat wybranych interwencji publikowane są na bieżąco na stronie internetowej oraz w portalu społecznościowym Twitter.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
facebook