SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.02.2018 Drugie Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie RODM Gdańsk poleca

To wspaniały dzień dla tych wszystkich, którzy wierzą we wspólną przyszłość naszych krajów, ściśle ze sobą połączoną w wielu różnych dziedzinach: politycznej, gospodarczej, kulturowej i naukowej – mówił wiceminister Konrad Szymański podczas otwarcia drugiego dorocznego Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego w Londynie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum Belwederskiego było: "Wielka Brytania i Polska w okresie przemian w Europie: razem czy osobno?". – Pamiętajmy, że istotą Forum Belwederskiego są niczym nieskrępowane – przy delikatnej zachęcie ze strony naszych rządów – kontakty przedstawicieli życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, mogących wnieść swój wkład do wspólnego sukcesu naszych krajów w zmieniającym się i pełnym wyzwań otoczeniu międzynarodowym – podkreślił wiceszef polskiego MSZ. W tegorocznej edycji, która odbyła się w historycznych rezydencjach Mansion House i Lancaster House, udział wzięło blisko 250 osób reprezentujących różne środowiska, w tym biznes, naukę, ośrodki analityczno-doradcze, politykę i kulturę, środki masowego przekazu, w tym liczna reprezentacja Polonii z Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy prowadzili dyskusje poświęcone sprawom zagranicznym, historii, migracji, handlowi globalnemu, nowym technologiom i zaangażowaniu społeczeństw obywatelskich. – Serdecznie zachęcam Państwa do potraktowania Forum Belwederskiego jako istotnego elementu większej układanki, jako procesu, który pozwoli nam zacieśnić kontakty między naszymi krajami bez względu na kontekst w jakim się odbywa, czyli na decyzję Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Mimo że Forum istnieje od niedawna, jestem przekonany, że obrany przez nas kierunek jest dobry. Jestem optymistą, jeśli chodzi o jego pomyślny rozwój w najbliższych latach, a może nawet dziesięcioleciach – mówił wiceminister Szymański.

Celem Forum Belwederskiego jest pogłębienie dialogu między społeczeństwami obywatelskimi Polski i Wielkiej Brytanii, które są szeroko reprezentowane głównie przez podmioty pozarządowe z obu krajów, oraz wzmocnienie rozbudowanego partnerstwa między naszymi krajami. Inicjatywa Forum, która nakierowana jest na budowanie więzi pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi, cieszy się pełnym poparciem obu rządów. Jest ona następstwem porozumienia premierów rządów obu państw zawartego w listopadzie 2016 r. i służyć ma wzbogaceniu ‎relacji pomiędzy naszymi krajami i społeczeństwami. 

Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie zawdzięcza swoją nazwę warszawskiemu Pałacowi Belwederskiemu, siedzibie Prezydenta RP, w której odbyła się 9 marca 2017 r. pierwsza edycja Forum. Polsko-brytyjskie Forum będzie organizowane raz do roku, naprzemiennie w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Przy okazji II Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego wiceminister Konrad Szymański spotkał się z ministrem stanu ds. Europy i Ameryk w brytyjskim Foreign and Commonwealth Office Sir Alanem Duncanem. Wiceministrowie rozmawiali na temat relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, podkreślając ich bezprecedensową w obecnym okresie intensywność. Jej przejawem były II polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe w Warszawie w grudniu ubiegłego roku oraz odbywające się  w dniach 19-20 lutego 2018 r. w Londynie II Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie. Ministrowe omówili ponadto bieżącą agendę europejską oraz perspektywy zacieśniania współpracy pomiędzy Warszawą i Londynem w ramach wspólnych projektów na rzecz Bałkanów Zachodnich.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
facebook