SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26.03.2018 Ogłoszenia o naborach do organizacji międzynarodowych (z wyłączeniem ekspertów narodowych) RODM Gdańsk poleca

Trwają nabory do pracy w organizacjach międzynarodowych.


Organizatorami konkursów publikowanych na stronie internetowej MSZ w zakładce Kariera w organizacjach międzynarodowych - aktualne ogłoszenia o naborze do organizacji międzynarodowych, są organizacje międzynarodowe.

Organizacje te ponoszą wyłączną odpowiedzialność za określanie warunków, na jakich przeprowadzane są konkursy. Ewentualne zmiany, jakie organizacja może wprowadzić, np. w procedurze naboru, kryteriach selekcji kandydatów lub datach składania aplikacji, nie są zależne od MSZ. Zainteresowani poszczególnymi konkursami proszeni są w związku z tym o śledzenie na bieżąco stron wybranych organizacji.


AKTUALNE NABORY DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Źródło: http://www.msz.gov.pl


facebook