SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.07.2018 NABÓR NA APLIKACJĘ DYPLOMATYCZNO-KONSULARNĄ 2019 RODM Gdańsk poleca

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło NABÓR NA APLIKACJĘ DYPLOMATYCZNO-KONSULARNĄ 2019, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji. Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku. Ukończenie aplikacji i zdanie egzaminu umożliwia uzyskanie stopnia dyplomatycznego oraz podjęcie obowiązków członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP.


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA 31 SIERPNIA 2018 R.Ogłoszenie o konkursie na aplikację dyplomatyczno - konsularną  https://www.msz.gov.pl/resource/36b696f0-104b-47d5-9cff-c85f80d43cb3:JCRfacebook