SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.07.2018 Prezydencja Austrii w Radzie Unii Europejskiej RODM Gdańsk poleca

1 lipca 2018 roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej na okres sześciu miesięcy przejęła Austria na czele z nowym i młodym kanclerzem Sebastianem Kurzem. Prezydencja w Unii Europejskiej w porządku po traktacie z Lizbony z 2009 roku jawi się jako szczególny urząd, którego podstawową funkcją jest przewodniczenie jej dwóm instytucjom – Radzie Europejskiej oraz Radzie Unii Europejskiej. Prezydencja jest formą wykonywania naczelnych funkcji w ramach tych organów.

Charakterystyczną cechą prezydencji jest zmienność jej konfiguracji podmiotowej i ram instytucjonalnych. Ponieważ dotyczy ona Rad, w rozwoju historycznym przeszła ona od zasadniczo jednolitej formuły instytucjonalnej do formuły bardziej złożonej.

W 2011 roku po raz pierwszy prezydencję sprawowała Polska. Co interesujące, logiem prezydencji jest sześć kolorowych, skierowanych w górę strzałek oraz polska flaga. Logo nawiązuje symboliką do „Solidarności” i zostało stworzone przez tego samego projektanta.

Polska miała wiele priorytetów swojej prezydencji, do najważniejszych należały przede wszystkim zakończenie negocjacji z Chorwacją oraz rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz Polityki Sąsiedztwa. Nie zapomniano również o walce nielegalną imigracją i rozwoju polityki spójności.

Natomiast jakie są priorytety prezydencji austriackiej w 2018 roku? Należy zacząć przede wszystkim od motta prezydencji, czyli „Europa, która chroni”. Wskazuje to zdecydowanie na najważniejsze kwestie, na których będzie się skupiać Austria. Jest to przede wszystkim problem migracji oraz ochrona granic Unii Europejskiej. Jak sam Sebastian Kurz w minioną sobotę podkreślał: „Jesteśmy świadomi, że międzynarodowe środowisko jest obecnie skomplikowane”. Natomiast przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk na początek prezydencji dodał: „Życze Sebastianowi Kurzowi powodzenia podczas prezydencji w UE Austrii, będącej istotnym łącznikiem między wschodem i zachodem, północą a południem”.

Jak podają przedstawiciele Austrii podczas ich prezydencji odbędzie się ponad 300 wydarzeń i przyjmą ponad 48 000 delegatów. Podkreślają również fakt, że pełnili taką funkcję już wcześniej – w 1998 roku oraz 2006 roku.
facebook