SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.09.2018 Nabór na stanowiska specjalistów w dziedzinie archiwizacji/ zarządzania dokumentacją RODM Gdańsk poleca

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłosił nabór na stanowiska specjalistów w dziedzinie archiwizacji/ zarządzania dokumentacją (Specialists in the field of archivistics/record management) w instytucjach UE:Więcej informacji nt. konkursu można uzyskać na stronie internetowej EPSO.

Termin składania aplikacji upływa 16 października br. (do godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi o wysłanie informacji nt. złożonej aplikacji na ww. stanowisko na skrzynkę kandydaci@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Kandydaci powinni zapoznać się z klauzulą informacyjną stanowiącą wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
facebook