SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.12.2018 Konkurs na logotyp Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w 2019 roku RODM Gdańsk poleca

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na logotyp Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w 2019 roku.
W konkursie na logotyp Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w 2019 roku mogą wziąć udział studenci wyższych szkół artystycznych w Polsce.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w konkursie oraz wymagań związanych z opracowaniem logotypu zawarte są na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_logo_szczytu_balkanow_zachodnich_w_poznaniu_w_2019_roku

Nagrody dla laureatów wynoszą odpowiednio:

I miejsce: 8 000 zł. brutto
II miejsce: 2 000 zł. brutto
III miejsce: 1 000 zł. brutto

Prace konkursowe wraz ze skanem wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. na adres e-mail: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres mailowy: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl
facebook