SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.04.2020 „Dyplomacja w praktyce” – spotkanie z amb. Tomaszem Orłowskim RODM Gdańsk poleca

Pierwsze wydarzenie on-line Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zakończyło się sukcesem i studenci z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku mieli szansę usłyszeć jak działa polska dyplomacja.

Panująca epidemia wymaga od wszystkich nietypowych rozwiązań. Także od nas.

Takim nietypowym dla nas rozwiązaniem było przygotowanie spotkania w sieci. Przy współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku udało nam się zorganizować spotkanie dla studentów z ambasadorem Tomaszem Orłowskim przy użyciu platformy ClickMeeting.


Kim jest ambasador Orłowski?


Tomasz Orłowski to polski dyplomata, który w latach 2007–2014 był ambasadorem RP we Francji i Księstwie Monako, w 2014r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych a od 2015r. do 2017r. był ambasadorem RP we Włoszech i Republice San Marino. Po powrocie z placówki został wykładowcą Akademii Dyplomatycznej.

O czym rozmawialiśmy?


Spotkanie było dla studentów szansą poznania zagadnienia dyplomacji od wewnątrz. Prowadzący nakreślił specyfikę zawodu dyplomaty, wraz z wpływem jaki może on mieć na politykę zagraniczną i podejmowane przez rząd decyzję. Opisał też wpływ globalizacji na świat w jakim żyjemy, w tym również na dyplomację. Porównując rolę współczesnego dyplomaty do dawnego negocjatora wskazał jakie działania, cechy i umiejętności są kluczowe w tej pracy.

Podkreślił też jak ważne jest miejsce pracy i jak różnice kulturowe potrafią tę pracę skomplikować. Jako przykład podał Chiny, do których wysłanie przedstawiciela jest o wiele trudniejsze niż do jakiegokolwiek państwa europejskiego. Całkowicie odmienny krąg kulturowy wymaga ogromnego zaangażowania i wiedzy, które mają pomóc dyplomacie uniknąć kulturowego faux pas, które może wpłynąć na postrzeganie naszego kraju. Wspominał, że dyplomaci działający w Pekinie często rozpoczynali studia na chińskim uniwersytecie, aby lepiej zrozumieć oryginalność tego regionu.

Młodzież miała możliwość zapytania o te aspekty dyplomacji, o których nie dowiedzą się z innych źródeł, np. jak funkcjonuje polska ambasada w Korei Północnej i jakie ma możliwości działania w tak specyficznych warunkach. Ponadto ambasador przybliżył studentom funkcję konsula honorowego i jaką dokładnie pełni funkcję skoro nie jest przedstawicielem rządu.


powiekszenie powiekszenie


facebook