SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.12.2020 Czego dowiedzieliśmy się od Pierwszego Młodzieżowe Delegata RP do NATO? OCzyli czym jest NATO, jak zostać Młodzieżowym Delegatem i kto jest w stanie uratować świat przed NATO?


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku zorganizował seminarium z Filipem Walczakiem - pierwszym polskim młodzieżowym delegatem RP do NATO.

Delegat przedstawił sposób wyboru go na to stanowisko oraz opisał swoje zadania, które przed nim stawia ta posada. Do jego głównych zadań należy prezentowanie wartości oraz założeń i celów NATO w mediach oraz w trakcie wydarzeń i konferencji w kraju oraz za granicą. Delegat prowadzi również swoje media społecznościowe w celu promocji Paktu Północnoatlantyckiego.

Co ważne, sama posada młodzieżowego delegata do NATO to program oddolny i nie jest powiązany bezpośrednio z polską delegacją czy samym sojuszem. Młodzieżowy delegat RP został jednak objęty patronatem Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Północnoatlantyckiej, Ambasadora Tomasz Szatkowski. Warto podkreślić, że przez wiele lat NATO nie uznawało za kluczowe by dbać o swój PR oraz promocję swoich działań. Dla porównania Unia Europejska posiada w państwach członkowskich swoje punktu informacyjne, udostępnia wiele informacji na swój temat i stara się być obecna w życiu medialnym, NATO natomiast nie przywiązywała do tego uwagi, sam poziom wiedzy mieszkańców krajów NATO jest bardzo niski, a większość ludzi kojarzy Pakt Północnoatlantycki tylko jako sojusz wojskowy i militarny. Mało kto wie o innych działaniach NATO takich jak akcjach humanitarnych czy walka o równowagę ekologiczną. Młodzieżowy delegat RP przy NATO ma właśnie za zadanie to zmienić, promować działania sojuszu oraz pokazywać jego realną pracę i działania.

Delegat w trakcie swojego seminarium odpowiedział na szereg pytań, które postawili przed nim studenci Wyższej Szkoły Bankowej:Czy NATO jako idea nadal ma sens?

Czy należy ją rozwijać, a jeśli tak, to w jakim kierunku?

Czy NATO to tylko działania militarne?

Jak młodzi ludzie mogą działać na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego?

I kto obroni świat przed NATO?

Po serii pytań rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłości oraz kierunku rozwoju NATO, roli oraz pozycji Francji w ramach Sojuszu oraz jaki wpływ na wszystkie wyżej wymienione kwestie będzie miał nowo wybrany prezydent USA Joe Biden.

Zapraszamy do obejrzenia całego spotkania:

facebook